Usmas ezers

Ezera Platība – 37,2 km2, kopā ar salām – 42 km2. Garums – 13,5 km. Lielākais platums – 6 km. Vidējais dziļums – 5,4 m. Lielākais dziļums – 27 m. Krasta līnijas garums – 73,6 km. Ūdens ietilpība – 190 milj. m3.

Usmas ezers ir populāra atpūtas, makšķerēšanas un burāšanas vieta. Uz vienas no ezera septiņām salām atrodas viens no vecākajiem rezervātiem Eiropā – Moricsalas dabas rezervāts.

Atpūtas komplekss Usmas Meķiem atrodas pašā ezera krastā.

Uzzini par ezeru vairāk

Lāčkroga ezers

Aptuveni kilometra attālumā no Rendas, bijušā kaļķu karjera vietā, ir izveidojies neliels ezers ar tirkīzzilu, ļoti dzidru ūdeni, kas nāk no pazemes avotiem. Ezers savu nosaukumu ieguvis no blakus esošām mājām – “Lāčkrogs”. Iespējams, ezers ir vistīrākais Baltijā un tā ūdens ir dzerams.

Attālums no Usmas Meķiem līdz ezeram 11,7 km

Kuldīga

Kuldīga – pilsēta ar dvēseli. Kultūrvēsturiskais mantojums ir neatņemama Kuldīgas pilsētas sastāvdaļa. Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs un apbūve vērtējama kopā ar unikālo dabas ainavu. Pilsētas vēsturiskā apbūve un daba veido neatkārtojamu vienotu ansambli, kādam līdzīga nav ne vien Latvijā, bet arī cituviet Eiropā. Vēsturiski Ventas upe un Ventas ūdenskritums ir ieņēmuši nozīmīgu lomu Kuldīgas pilsētas attīstībā. Pasaules mantojumā iekļauti objekti, kuri ģeogrāfiski ir saistīti ar Ventas ieleju: Kuldīgas vecpilsēta, Kuldīgas pils uzkalns, Kuldīgas pils un Ventas kanāls. Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā. Ventas rumba ir dabas piemineklis un ietilpst Ventas ielejas dabas liegumā. Kuldīga ir bagāta ar dažādiem krodziņiem un kafejnīcām. Tāpat visu gadu Kuldīgā notiek dažādi pasākumi.

Attālums no Usmas Meķiem līdz Kuldīgai 30 km

Usmas skatu tornis

26 m augstais koka tornis atrodas Ūdru kalnā (58 m virs jūras līmeņa), Usmas ezera ziemeļaustrumu krastā (nepilnu kilometru no ezera). No torņa skatu laukuma lieliski var redzēt Usmas ezeru, tā salas un Usmas ieplakas plašos mežu masīvus, saskatīt Stendi, Mundigciemu, skaidra laikā arī Talsus.

Attālums no atpūtas kompleksa Usmas Meķi līdz tornim 23 km

Usmas baznīca

Usmas Svētā Pētera dievnams, kas pēc Paula Kundziņa un Pētera Ārenda projekta uzcelts 1936.gadā. Draudze to saņēma dāvinājumā, jo tās iepriekšējo baznīcu, kas šai vietā bija no 1704.gada, Latvijas valsts atzina par tik unikālu, ka to pārveda uz tolaik jaunizveidoto Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu Rīgā.

Usmas Svētā Pētera baznīca apvieno koka celtniecības tradīcijas ar vecā dievnama siluetu. Un līdz mūsu dienām arī šī baznīca kļuvusi par aizsargājamu un tiek dēvēta par pagājušā gadsimta 30.gadu latviskās arhitektūras un Kurzemes koka celtniecības pērli. Meistarīgi atjaunotā koka baznīca atrodas Usmas ezera krastā blakus “Baložkalnu” mājām.

Attālums no Usmas Meķiem līdz baznīcai 6,9 km.

Nacionālās pretošanās kustības muzejs atrodas Rendas pagasta “Viesturos”

Kurzemes nacionālo partizānu muzejā Rendas pagasta „Viesturos” apkopoti materiāli par spilgtākajām pretošanās kustības epizodēm Kurzemes pusē un Latvijā. Muzejā ir simtiem priekšmetu – fotogrāfijas, dokumenti, naži, mīnas, patronas, ieroči, lāpstas un citi – kas liecina par nacionālās pretošanās kustību. Muzeja ekspozīcija vēsta par pretošanos abām okupāciju varām, taču centrālā uzmanība veltīta nacionālo partizānu karam, kas risinājās no 1944. līdz 1956. gadam

Attālums no Usmas Meķiem līdz muzejam 12,2 km

Īvandes ūdenskritums

Līdz ietekai Abavā Īvandes upe dolomīta iežos izgrauzusi ūdenskritumus, no kuriem augstākais ir 2,0 m augsts un 9 m plats. Atrodas Rendas centrā apm. 100 m no veikala un autobusu pieturas. Upītes krāčaino posmu un ūdenskritumus pavasara palu laikā iecienījuši ūdenssportisti.

Attālums no Usmas Meķiem līdz ūdenskritumam 9,9 km

Renda

Rendas pagasts atrodas Kurzemē, Kuldīgas novada ziemeļaustrumos. Rendas pagasts ir otrs lielākais platības ziņā pēc Kuldīgas. Tā lielāko teritorijas daļu aizņem meži, tas ir bagāts purviem, upēm un ezeriem. Ziemeļu malā Rendas pagasts robežojas ar Usmas ezera dienvidaustrumu krastu, bet visam pagastam cauri stiepjas Abava ar tās skaisto senleju. Nozīmīgais Rendas pagasta dabas un kultūras mantojums vilina dabas baudītājus un daudzos tūristus, nodrošinot labvēlīgus priekšnosacījumus tūrisma attīstībai pagastā. Kā īpaša vērtība jāpiemin Abavas senleja – Abavas ielejas dabas parks, kas ir reizē Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, dabas liegums un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija.

Attālums no Usmas Meķiem līdz Rendai 10,3 km

Norādes apskates objektiem