Iesakām

Kuldīga

Kuldīga – pilsēta ar dvēseli. Kuldīga atrodas Kurzemes centrā, 30 km no kempinga “Usmas Meķi”. Kultūrvēsturiskais mantojums ir neatņemama Kuldīgas pilsētas sastāvdaļa.  Pateicoties bagātīgajam kultūras mantojumam, 2011. gada 25. februārī  „Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā” tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. 2007. gadā „Kuldīgas pilsēta Ventas senlejā” atzīta par Eiropas izcilāko tūristu galamērķi, savukārt 2008. gadā Kuldīgas pilsētas vēsturiskajam centram tika piešķirta Eiropas mantojuma zīme. Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs un apbūve vērtējama kopā ar unikālo dabas ainavu. Pilsētas vēsturiskā apbūve un daba veido neatkārtojamu vienotu ansambli, kādam līdzīga nav ne vien Latvijā, bet arī cituviet Eiropā. Vēsturiski Ventas upe un Ventas ūdenskritums ir ieņēmuši nozīmīgu lomu Kuldīgas pilsētas attīstībā. Pasaules mantojumā iekļauti objekti, kuri ģeogrāfiski ir saistīti ar Ventas ieleju: Kuldīgas vecpilsēta, Kuldīgas pils uzkalns, Kuldīgas pils un Ventas kanāls. Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā.  Atrodas uz Ventas Kuldīgā. Rumbas platums ir atkarīgs no ūdens daudzuma, vidēji tas ir 100 — 110 m, palu laikā sasniedz pat 270. Ventas rumba ir dabas piemineklis un ietilpst Ventas ielejas dabas liegumā. Ventas rumba rada pastāvīgu šalkoņu tās tuvumā. Pavasaros pēcpusdienas saulē var redzēt, kā zivis cenšas uzveikt rumbu un pārlekt tai pāri. Šo vietu ir iecienījuši makšķernieki. Vasarās rumbu izmanto gan peldēt gribētāji, gan tie, kas tic ūdenskrituma ārstnieciskajai iedarbībai. Mēs kuldidznieki, ļoti lepojamies ar savu pilsētu, un priecājamies par tās unikālo šarmu, kuru ar prieku izrādam saviem ciemiņiem. Kuldīga ir bagāta ar dažādiem krodziņiem un kafejnīcām. Tāpat visu gadu Kuldīgā notiek dažādi pasākumi.

Usmas skatu tornis

Ķīķerkalna skatu tornis Ūdru kalns pats par sevi nav nekāds augstais kalns, vien 56 metri virs jūras līmeņa, bet kopš 2006.gada to īpašu padara 26,5 metrus augstais skatu tornis, no kura paveras lielisks skats uz apkērtējo vidi - Usmas ezeru un tā salām. 26 m augstais koka tornis atrodas Ūdru kalnā (58 m virs jūras līmeņa), Usmas ezera ziemeļaustrumu krastā (nepilnu km no ezera). No torņa skatu laukuma lieliski var redzēt Usmas ezeru, tā salas un Usmas ieplakas plašos mežu masīvus, saskatīt Stendi, Mundigciemu, skaidra laikā arī Talsus. No viesnīcas uz skatu torni iesakām doties ar velosipēdiem.

Usmas baznīca

Usmas Svētā Pētera dievnams, kas pēc Paula Kundziņa un Pētera Ārenda projekta uzcelts 1936.gadā.  Draudze to saņēma dāvinājumā, jo tās iepriekšējo baznīcu, kas šai vietā bija no 1704.gada, Latvijas valsts atzina par tik unikālu, ka to pārveda uz tolaik jaunizveidoto Etnogrāfiskā Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu Rīgā. Usmas Svētā Pētera baznīca apvieno koka celtniecības tradīcijas ar vecā dievnama siluetu. Un līdz mūsu dienām arī šī baznīca kļuvusi par aizsargājamu un tiek dēvēta par pagājušā gadsimta 30.gadu latviskās arhitektūras un Kurzemes koka celtniecības pērli. Meistarīgi atjaunotā koka baznīca, kas atrodas Usmas ezera krastā blakus “Baložkalnu” mājām.

Nacionālās pretošanās kustības muzejs atrodas Rendas pagasta “Viesturos”.

Latvijas nacionālā pretošanās kustība pret vienas vai otras valsts okupāciju periodā no 1940. līdz 1990.gadam ir nozīmīga daļa mūsu vēstures. Rendas pagastā līdz ar LEADER projekta „Kurzemes nacionālo partizānu muzeja ierīkošana Rendas pagasta "Viesturos"” realizāciju apkopoti materiāli par spilgtākajām epizodēm Kurzemes pusē un Latvijā. Muzeju izveidojis „Rubeņu fonds”. ( No 1944. gada 14. novembra līdz 9. decembrim Ugāles, Usmas, Rendas un Zlēku pagastos notika sīvas kaujas starp vācu 16. armijas daļām, SD un SS vienībām (policijas ģenerāļa Fridriha Jekelna vadībā) un kureliešu vienības atsevišķo bataljonu, ko komandēja leitnants Roberts Rubenis. Rubenieši bija labi bruņota un organizēta militāra vienība,- pāri par 600 vīru, kas apzinājās sevi esam ārpus abām naidīgajām okupācijas varām kā nacionāls spēks. Viņu izcīnītā kauja ir plašākā un ilgstošākā visā Latvijas nacionālās pretestības kustības vēsturē. Kā Latvijas Centrālās padomes militārais spēks šī vienība guva plašu sabiedrības atbalstu un apliecināja augstu morāli, cīnoties par demokrātiskas Latvijas valsts atjaunošanas ideju.) Bijušās mežniecības ēkā ierīkotā muzeja ekspozīcija atspoguļo latviešu tautas vēstures periodu no 1940. līdz 1990. gadam, kad svešzemju bruņotu akciju un agresijas dēļ bija zaudēta valsts brīvība un neatkarība un tautas aktīvākā un drosmīgākā daļa, apliecinot augstu morāli un uzticību nacionālajām vērtībām, nešaubīgi iesaistījās cīņā par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Ekspozīcija vēstī par pretošanos abām – nacistiskās Vācijas un PSRS – okupāciju varām, taču centrālā uzmanība veltīta Nacionālo partizānu karam, kas risinājās no 1944. līdz 1956. gadam. Muzejā ir simtiem priekšmetu – fotogrāfijas, dokumenti, naži, mīnas, patronas, ieroči, lāpstas un citi – kas liecina par nacionālās pretošanās kustību.

Īvandes ūdenskritums

Līdz ietekai Abavā Īvandes upe dolomīta iežos izgrauzusi ūdenskritumus, no kuriem augstākais ir 2,0 m augsts un 9 m plats. Atrodas Rendas centrā apm. 100 m no veikala un autobusu pieturas. Upītes krāčaino posmu un ūdenskritumus pavasara palu laikā iecienījuši ūdenssportisti.

Renda

Rendas pagasts atrodas Kurzemē, Kuldīgas novada ziemeļaustrumos. Tā atrašanās vieta un sasniedzamība ir priekšnoteikums tā attīstībai – cauri pagastam vijas šoseja, kas pagastu savieno ar tuvām un tālākām lielākajām pilsētām: no Rendas līdz novada centram Kuldīgai ir 24 km, līdz Rīgai ir 130 km, līdz Sabilei 24 km, līdz Talsiem 34 km, bet līdz Stendei 21 km. Robežojas ar sava novada Kabiles un Rumbas pagastiem, Ventspils novada Usmas pagastu un Talsu novada Ģibuļu un Abavas pagastiem. Rendas pagasts ir otrs lielākais pēc platības Kuldīgas. Tā lielāko teritorijas daļu aizņem meži, tas ir bāgāts purviem, upēm un ezeriem. Ziemeļu malā Rendas pagasts robežojas ar Usmas ezera dienvidaustrumu krastu, bet visam pagastam cauri stiepjas Abava ar tās skaisto senleju. Nozīmīgais Rendas pagasta dabas un kultūras mantojums vilina dabas baudītājus un daudzos tūristus, nodrošinot labvēlīgus priekšnosacījumus tūrisma attīstībai pagastā. Kā īpaša vērtība jāpiemin Abavas senleja – Abavas ielejas dabas parks, kas ir reizē Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, dabas liegums  un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija.