1. Atpūtas kompleksa (turpmāk AK)  atrodas privātā teritorijā, un visus AK iekšējos kārtības noteikumus nosaka AK īpašnieks.
 2. AK ierašanās mājās, namiņos un telts vietās ir rezervācijas dienā no 15.00-21.00. Izņēmuma gadījumos (iepriekš brīdinot), iespējama vēlāka ierašanās. Pēc 21.00 rezervācija tiek atcelta. Izbraukšana līdz 11.00. AK teritorija tiek slēgta no 21.00-06.00. Nakts iebraukšana- izbraukšana (izņemot īpašus neatliekamus gadījumus: veselība, extra gadījumi (iepriekš brīdinot)) -10 eur.
 3. ‘’Usmas Meķi’’ administrācija neuzņemas atbildību par Jūsu personīgajām mantām.
 4. ‘’Usmas Meķi’’ inventāra, mantas bojāšana un pārvietošana ir aizliegta.
 5. Inventāra vai mantas bojājuma gadījumā ‘’Usmas Meķi’’ administrācija vienpersoniski nosaka kompensācijas apmēru. Katra inventāra vērtību var uzzināt pie darbiniekiem.
 6. AK automašīnas, treilera un telts vietas ierāda vienīgi AK darbinieks.
 7. Iekštelpās aizliegts smēķēt (arī elektroniskās un IQOS).
 8. AK teritorijā atļauts kurināt ugunskurus tikai tam speciāli ierādītās vietās.
 9. AK ir draudzīgs mājdzīvniekiem. Par labu uzvedību un sakopšanu aiz sava mīluļa ir atbildīgs tā saimnieks.
 10. Atrodoties pie un uz ūdens, jāievēro drošības noteikumi, ūdenī nedrīkst mest atkritumus.
 11. Peldoties un nodarbojoties ar sporta aktivitātēm, katrs pats atbild par savu veselību un drošību.
 12. Beidzot uzturēšanos AK ‘’Usmas Meķi’’ atslēgas jānodod administrācijai.
 13. Pēc plkst. 23:00 mūzikas skaļums nedrīkst traucēt pārējiem AK iemītniekiem.
 14. AK ‘’Usmas Meķi’’ administrācija ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu un likt atbrīvot telpas un teritoriju, ja viesi neievēro vispārpieņemtās uzvedības normas, vai, ja viņu darbības traucē citu viesu atpūtai.

Patīkamu atpūtu!