Renda

Rendas pagasts atrodas Kurzemē, Kuldīgas novada ziemeļaustrumos. Rendas pagasts ir otrs lielākais platības ziņā pēc Kuldīgas. Tā lielāko teritorijas daļu aizņem meži, tas ir bagāts purviem, upēm un ezeriem. Ziemeļu malā Rendas pagasts robežojas ar Usmas ezera dienvidaustrumu krastu, bet visam pagastam cauri stiepjas Abava ar tās skaisto senleju. Nozīmīgais Rendas pagasta dabas un kultūras mantojums vilina dabas baudītājus un daudzos tūristus, nodrošinot labvēlīgus priekšnosacījumus tūrisma attīstībai pagastā. Kā īpaša vērtība jāpiemin Abavas senleja – Abavas ielejas dabas parks, kas ir reizē Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, dabas liegums un īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija. Attālums no Usmas Meķiem līdz Rendai 10,3 km